Home

Danstrein is een speelse methode om kinderen voorbereidend te leren schrijven

Danstrein is ontwikkeld met het doel om kinderen vanaf de 3e kleuterklas op een speelse en belevende manier kennis te laten maken met het schrijfparcours en de schrijfbewegingen.

De voorbereiding op het leren schrijven start met de grove motoriek (op de speelplaats of in de turnzaal) en eindigt met de fijne motoriek (op horizontaal en verticaal vlak).

Dit doen we aan de hand van 6 hulpmiddeltjes die stap voor stap worden geïntroduceerd met bijhorend spel, verhaal, lied en dansje. De kinderen rijden hiervoor door verschillende werelden waar ze opdrachten moeten uitvoeren (Pijltjesparadijs, Bolletjesbos, Steentjesstad en Streepjesstrand).

Ons Danstrein-programma biedt de ideale voorbereiding op Schrijftrein, de aansluitende schrijfmethode waarmee vanaf het 1e leerjaar gestart kan worden.

Voordelen van ons programma:

  • Aan het einde van de 3e kleuterklas zijn de kinderen in staat om hun naam in schrijfletters te schrijven.
  • Het blokschrift wordt nog niet aangeleerd. Als kinderen eerst blokletters leren schrijven en daarna verbonden letters, dan ontstaat er vaak een probleem. In de uitvoering zullen sommige van de kinderen (vaak de zwakkere leerlingen) de twee lettertypes met elkaar verwarren en dat duurt meestal levenslang.
  • Kinderen leren de letter op duidelijke wijze te vormen, zonder penopheffing. Er hoeft bij een nieuwe letter niet nagedacht te worden over de starthoogte, startrichting en draairichting.
  • Ideale voorbereiding voor kinderen die vanaf het 1e leerjaar met Schrijftrein gaan werken.
  • Ook zeer goede resultaten voor kinderen met fijnmotorische uitdagingen, ASS of AD(H)D.

Deze inclusieve leermethode is ontwikkeld door schrijftherapeuten, met bijzondere aandacht voor kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen. Therapeuten kunnen deze opleiding volgen met KMO-portefeuille.

Wil je graag inhoudelijk wat meer weten over deze speelse leermethode?


Een didactisch programma dat gebaseerd is op de psychomotorische ontwikkeling van het kind…

  • Danstrein is onderverdeeld in 4 werelden waarin telkens een nieuw hulpmiddeltje wordt aangeleerd: Pijltjesparadijs, Bolletjesbos, Steentjesstad en Streepjesstrand.
  • Het programma sluit aan bij de leefwereld van kinderen door het gebruik van het verhaal van Mien en Noel, het grote Danstreinlied, stukjes muziek en bewegingen. Muzikale ondersteuning en spelmateriaal worden door ons voorzien.
  • Er wordt eerst groot gewerkt met het hele lichaam om zo verder te verfijnen naar de (fijne)handmotoriek. Dit alles op een speelse, belevende manier met leuke en afwisselende activiteiten.

Danstrein is ontstaan uit de vruchtbare samenwerking van Schrijftrein o.l.v. C&Explore en Schrijfdans Vlaanderen o.l.v. Teach More. Dit was een logisch gevolg van het feit dat zowel Schrijfdans Vlaanderen als Schrijftrein het voorbereidend schrijven vereenvoudigen tot het leren beheersen van de basisbewegingen enerzijds of tot het aanleren van zes eenvoudige tekentjes anderzijds. Danstrein kan echter onafhankelijk van elke methode gebruikt worden.