Danstrein is een speels en didactisch programma dat gebaseerd is op de psychomotorische ontwikkeling van het kind. Het programma sluit aan bij hun leefwereld door het gebruik van het verhaal van Mien en Noel, het grote Danstreinlied, stukjes muziek en bewegingen. Het is een leidraad om van algemeen werken te kunnen overgaan naar gerichter werken als voorbereiding op het schrijven.

Danstrein is onderverdeeld in 4 werelden waarin telkens een nieuw hulpmiddeltje wordt aangeleerd: er wordt eerst groot gewerkt met het hele lichaam om zo verder te verfijnen naar de (fijne)handmotoriek, alles op een zeer belevende manier.

Scholen kunnen met dit programma starten in het begin* van het schooljaar van de 3e kleuterklas om na de paasvakantie over te gaan naar het 1e werkboekje van Schrijftrein.

*richtlijn, aan te passen aan niveau van de kinderen.

Therapeuten kunnen het programma makkelijk aanpassen naar een therapeutische sessie in een 1-1 relatie.